Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A poslední faktická je pan poslanec Blažek. Prosím, i vy máte své dvě minuty, které vám začnu měřit, jakmile dorazíte k řečništi, což je teď.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech