Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím odpovědět kolegovi Hovorkovi. On si z toho vždycky vybere jenom to, co chce. Protože jestliže se koukneme do zákona o obcích, tak kromě kontrolního výboru je tam ještě finanční výbor. A ten má na starosti právě ty finanční věci. Kromě toho neznám zastupitelstvo, které by samo o sobě nechtělo být kryto, a proto si svoje finanční a jiné věci nezkontrolovalo. Mluvilo se tady o odstranění duplicity. Já se přikláním k názoru kolegy Petrů, že dokud nebude systém kontrol, tak zlatý oči, které to viděly, že bude jedna kontrola. To je úplný nesmysl, který je tady dáván jako berná mince.

Pak bych chtěl dostat odpověď na otázku, co tady říkal již kolega Plzák. Nevládní neziskové organizace. Já totiž mám takový pocit, že někdy jsou to vládní ziskové organizace, tak by mě zajímalo, jak jsou tam začleněny. To, co se týká účelnosti, samozřejmě slovo účelnost můžeme zaměnit za zneužitelnost.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech