Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Další faktická poznámka je pan poslanec Hašek. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech