Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Kalousek.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech