Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, poznámka mé předřečnice mě trošku nadzvedla. Pokud sem někdo přišel, že nebude počítat s tím, že bude řádně projednávat tak zásadní dokument, jako je zákon o státním rozpočtu, tak tady prostě nemá co dělat. Ten dokument, který máte před sebou, pokud jste si ho nestačili ani zaznamenat, má 936 stránek, k tomu jsou tisíce stran za jednotlivé kapitoly. A toto jenom načíst v době od 27. listopadu do předpokládaného schválení před Vánoci je velmi obtížné. Projednat se to prostě nedá.

Pokud tady zaznívá - a asi se to ponese novou politickou kulturou -, že budeme pracovat jako ve firmě, to znamená, že představenstvo něco předloží zaměstnancům a ti mají jedinou možnost - kývat hlavou, tak tady prosím tuto kulturu nezavádějme. Jednoznačné proti. Tento harmonogram není vůbec reálný. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech