Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já poprosím pana předsedu Kalouska, aby posečkal, protože teď tady máme řadu faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Beznoska s faktickou poznámkou a pak je prostor pro vás. Pan zpravodaj také s faktickou, pan předseda také s faktickou. S řádnou? Tak to pak vyřešíme následně. Nyní tedy dvě minuty pan poslanec Beznoska.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech