Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Myslela jsem, že nebudu vystupovat, ale nějak jsem musela, protože můj zkušený, chytrý a v těchto oblastech jistě velice znalý věci předřečník tu řekl několik nepravd, alespoň z mého pohledu.

Tak za prvé, my jsme sem nepřišli diskutovat o rozpočtu, tak jak on by si možná představoval nebo jak si někdo z nás představoval, měsíce, protože ten čas nemáme. A my jsme byli donuceni předčasnými volbami, ke kterým nás dovedly právě strany, které teď uplatňují své kritické výhrady - čili my jsme nepočítali s tím, že budeme mít tak krátký časový interval k projednání státního rozpočtu. Myslíme si, že naopak výrazem toho, že chceme pracovat, je, že chceme ve zkrácené době s maximálním úsilím státní rozpočet projednat.

A druhá moje poznámka se týká - vracím se opět k zákonnému opatření, které jsme museli pod diktátem času přijmout, aniž bychom byli schopni vůbec přečíst ty tisíce stránek, a to je opět z dílny předřečníka pana Kalouska, kdy on nás donutil k tomu, abychom povrchním způsobem schvalovali zákon, bez kterého by, jak jsme se všichni shodli, tady vznikl s vysokou pravděpodobností k 1. lednu 2014 chaos.

Takže si myslím, že by bylo dobré zvažovat formulace, když hovoříme o státním rozpočtu, který rozhodně nepatřil mezi úkoly, se kterými jsme počítali předem. (Potlesk v lavicích ANO.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech