Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní je faktická poznámka paní poslankyně Válkové. Máte, paní poslankyně, své dvě minuty. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech