Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Požádám vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Registruji přihlášku pana poslance Kalouska. Poté pan poslanec Stanjura.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech