Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, dobrý den. Seznámil bych vás s usnesením rozpočtového výboru z 1. schůze ze dne 4. prosince 2014, a to k Návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

Po úvodním slově předsedy výboru poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 podle přílohy číslo 1 tohoto usnesení - předpokládám, že jste všichni toto obdrželi. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. To jsem tímto učinil.

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech