Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo vystoupení pana poslance Kalouska. Další přihlášku do rozpravy nevidím, takže bych rozpravu ukončil.

Pokud s tím budete souhlasit, budeme postupovat tak, jak zde bylo zvykem, to znamená, že budeme hlasovat o potvrzení každého předsedy zvlášť. Je s tím takto souhlas? Pokud ano, přistoupili bychom k hlasování a k potvrzení jednotlivých předsedkyň a předsedů. Budeme postupovat v pořadí, tak jak jsem přečetl jednotlivé výbory.

Nejdříve budeme hlasovat o potvrzení paní předsedkyně petičního výboru paní poslankyně Zuzky Bebarové Rujbrové.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom ji potvrdili ve funkci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 28. Přihlášeno je 182, pro 132, proti 10. Tento návrh byl přijat.

Budeme pokračovat hlasováním o předsedovi rozpočtového výboru.

Zahájím hlasování. Kdo souhlasí, abychom potvrdili pana poslance Václava Votavu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 29. Přihlášeno je 183, pro 173, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Budeme pokračovat výborem kontrolním.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom potvrdili pana poslance Vladimíra Koníčka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 30. Přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 134, proti 15. Tento návrh byl přijat.

Budeme pokračovat výborem volebním.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom potvrdili pana poslance Martina Komárka ve funkci předsedy volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 31. Přihlášeno je 181, pro 158, proti 2. Tento návrh byl přijat.

Výbor pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili ve funkci předsedy výboru pana poslance Jaroslava Klašku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 32. Přihlášeno 183, pro 175, proti nikdo. I tento návrh byl přijat a pan předseda Klaška potvrzen.

Výbor hospodářský.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy potvrdili pana poslance Ivana Pilného, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 33. Přihlášeno 182, pro 174, proti 1. Tento návrh byl také přijat.

Ústavněprávní výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom potvrdili ve funkci předsedy ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 34. Přihlášeno 184, pro 179, proti nikdo. Tento návrh byl rovněž přijat.

Výbor pro obranu.

Zahájím hlasování a zeptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili ve funkci předsedy pana poslance Davida Kádnera, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 35. Přihlášeno je 182, pro 122, proti 36. Tento návrh byl přijat.

Výbor pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili ve funkci předsedy pana poslance Romana Váňu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 36. Přihlášeno je 184, pro 178, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.

Výbor pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, abychom potvrdili pana poslance předsedu Jaroslava Zavadila, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 37. Přihlášeno 185, pro 172, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

Výbor pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili pana předsedu Rostislava Vyzulu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 38. Přihlášeno 185, pro 179, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech