Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Můj vzácný bývalý kolega pan poslanec Bendl zjevně nepochopil novou vládní prioritu. Co je dobré pro Agrofert, je dobré i pro Českou republiku. Zvykejte si, pane kolego. (Lehký smích z lavic vlevo.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech