Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech