Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dobrý den. Dámy a pánové, tady asi nebývalo úplně zvykem, že bychom bychom kladně hovořili i o členech jiných politických stran, ale já to v návaznosti na pana poslance Foldynu teď udělám.

Pokud jde o osobu Karla Schwarzenberga, rád bych tady řekl, že předseda zahraničního výboru není pouze od toho, že má občas různé názory na uznání toho či onoho státu, ale je to také o tom, že reprezentuje tento stát, tuto Sněmovnu navenek. A já si myslím, že můžeme být rádi, že navenek nás bude reprezentovat v tomto výboru právě osoba, jakou je Karel Schwarzenberg, která nepochybně to mezinárodní renomé má.

Děkuji. (Silný potlesk v lavicích napravo.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech