Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Blažek má slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech