Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem včera nepodpořil nově vznikajícího předsedu zemědělského výboru, a to proto, že se domnívám, že bez ohledu na to, že máme, řeknu osobně, velmi dlouho dobré profesní vztahy z minulosti, ale myslím si, že je ve významném konfliktu zájmu. Jako zaměstnanec skupiny Agrofert by prostě neměl být předsedou zemědělského výboru. A kdyby se našel v hnutí ANO někdo, kdo není zaměstnancem skupiny Agrofert, tak bych ho rád podpořil. Takhle jsem to udělat nemohl.

Děkuji. (Silný potlesk zcela napravo.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech