Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan poslanec Foldyna. Já vás, pane poslanče, poprosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Děkuji.

Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Bendla. To byla řádná? Aha. Prosím, s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl, potom pan poslanec Blažek. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech