Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, já se moc omlouvám, opravdu prosím o klid v jednacím sále. Pokud si potřebujete něco vyřídit, mimo tento sál prosím. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech