Poslanec Jaroslav Foldyna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení moji kolegové.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech