Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, přeji vám dobrý den. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, nyní už podle schváleného zasedacího pořádku podle jednotlivých poslaneckých klubů.

Zahajuji druhý den druhé schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá... (Zvoní zvoncem.) Prosím o klid. Prosím vás tedy, abyste mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím zde žádný takový požadavek nemám.

Rovněž vám sdělím, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Bělobrádek - zahraniční cesta, pan poslanec Janulík - osobní důvody, pan poslanec Komárek Martin - zahraniční cesta, pan poslanec Herbert Pavera - osobní důvody, pan poslanec Adam Rykala - osobní důvody, pan poslanec Ladislav Šincl - zdravotní důvody, pan poslanec Lubomír Toufar - pracovní důvody, pan poslanec Jiří Zlatuška - zdravotní důvody. (V sále je rušno.)

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Jiří Rusnok od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Balvín z pracovních důvodů, pan ministr Cienciala z pracovních důvodů, pan ministr Kohout z pracovních důvodů, pan ministr Koníček bez udání důvodu, pan ministr Lukl z pracovních důvodů, pan ministr Pecina ze zdravotních důvodů a pan ministr Žák taktéž z pracovních důvodů.

Dámy a pánové, já vás opravdu poprosím, abyste zásadním způsobem snížili hladinu hluku v sále. Chápu, že máte všichni nové sousedy a máte si určitě co říci, ale v tomto prostředí se opravdu nedá pracovat, a pokud se hladina hluku nesníží, schůzi přeruším.

Kolegyně Konečná karta číslo 9.

Děkuji za vstřícný postoj k mé žádosti a budeme pokračovat dalšími body dle schváleného pořadí.

Otevírám bod

Podle § 50 odst. 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci Poslanecká sněmovna.

Chtěl bych vás informovat, že na ustavujících schůzích výborů byli jejich předsedové zvoleni následovně:

předsedkyní petičního výboru byla zvolena poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová,

předsedou rozpočtového výboru byl zvolen pan poslanec Václav Votava,

předsedou kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček,

předsedou volebního výboru pan poslanec Martin Komárek,

předsedou výboru pro evropské záležitosti pan poslanec Jaroslav Klaška,

předsedou hospodářského výboru pan poslanec Ivan Pilný,

předsedou ústavně-právního výboru pan poslanec Jeroným Tejc,

předsedou výboru pro obranu pan poslanec David Kádner,

předsedou výboru pro bezpečnost pan poslanec Roman Váňa,

předsedou výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil,

předsedou výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula,

předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Zlatuška,

předsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Milada Halíková,

předsedou výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch,

předsedou zahraničního výboru pan poslanec Karel Schwarzenberg,

předsedou zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Faltýnek.

Toto byla informace z mojí strany a nyní otevřu rozpravu a zeptám se, kdo se hlásí do rozpravy v tomto bodě. Registruji pana poslance Jaroslava Foldynu, a protože je prvním přihlášeným do rozpravy, tak ho žádám, aby se ujal slova a poté se z hlediska formálních náležitostí ujal i role zpravodaje, protože je prvním vystupujícím. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech