Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, několikrát tady zazněl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan Okamura tady říkal, že nedostal žádnou písemnou interpelaci od pojišťoven. Já musím říct, že na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj - a nemůže to zapřít žádný kolega, který tam byl - byli zástupci pojišťoven, byli zástupci České bankovní asociace. A oba zástupci naprosto natvrdo říkali, že pokud tento zákon takto bude, tak oni se toho produktu budou muset vzdát. A to je přece signál, který je nebezpečný. Pak to tedy navazuje přesně na to, co tady říkal kolega Bendl s cestovkami a zahraničními cestovkami. Tak prosím vás, ještě bych chtěl upozornit, že já jsem nedostal také žádný dopis nebo mail, takže v tomto jsem v jednom pytli s panem Okamurou, takže nemám žádné zájmy. Ale prosím vás, tohle je přece signál, který mělo vyhodnotit ministerstvo a mělo se k tomu nějak postavit. A tady se nám vlastně říká, že je všechno v pořádku, Takže jak zástupci pojišťoven, tak zástupci bank říkali ne, ale my budeme říkat ano, protože nás to v podstatě nezajímá. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech