Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal pilně pana ministra a mám některé myšlenky, které se mi příliš nezdají. Dnes říkal, že na tento zákon čeká 33 tisíc zaměstnanců pošt. Pokud se o tuto problematiku zajímáte, tak víte, že pošt si chce Česká pošta nechat jenom zhruba 700, ostatní že mají být franšízy. To znamená, že asi bude docházet k propouštění zhruba přes 3 tisíc lidí v období deseti let. A města a obce jsou řešeny franšízou.

Předpoklad, že v roce 2015 bude 700 milionů, v roce 2016 bude 600 milionů a v roce 2017 bude 500 milionů uvolněno na takzvanou úhradu předběžných čistých nákladů, se opírá o jeden fakt. Ten fakt je to, že budou zavedeny franšízy, ovšem 250 ročně. Máme září, zatím bylo nasmlouváno Českou poštou 25 franšíz, města a obce se tvrdě brání, protože podmínky, které Česká pošta v této chvíli nabízí, pro ně, především pro malá města, vůbec nejsou přijatelné.

Samozřejmě jsem se zajímal, proč vychází to číslo, které bylo schváleno, 700 - 600 - 500. Dle mého názoru je to údaj, který navrhl Český telekomunikační úřad, ale jenom pro 2 100 pošt. Vláda ale garantuje 3 200 pošt. Tady je jasně vidět rozdíl mezi tím, co by mělo být a co je.

Já bych poprosil všechny, které to zajímá, aby se ve svých krajích, hlavně na menších obcích, zeptali starostů, jak k nim přistupuje management pošt, co se týká franšíz, co nabízí, a uvidíte, že prostě pokračuje další likvidační část malých poboček pošt. To znamená, snižuje se zase v malých obcích sociální povědomí toho, že tam pošta bude. Možná si myslíte, že to s tím příliš nesouvisí, ale jestliže se podíváte, že v současné době je 32 tisíc zaměstnanců, že pošta hodlá propustit 3 371 zaměstnanců a poboček za deset let, franšíz, má být 2 526, tak si myslím, že jsou to naprosto nereálná a zavádějící čísla.

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech