Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, samozřejmě nechci pana kolegu Rykalu připravit o jeho vystoupení, nicméně vzhledem k tomu, co tady předvedl pan premiér, dávám procedurální návrh, aby se na tuto záležitost lépe připravil a aby tento bod byl přerušen do příští schůze a pak pokračoval, až bude na to řádně připraven a skutečně přijde s konkrétními racionálními návrhy, jak tento palčivý problém řešit.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech