Poslanec Václav Horáček: Děkuji za slovo. Já bych navázal na svoji milou kolegyni Janu Fischerovou. To, co se týká samozřejmě obcí třetího stupně, kde v tomto zákoně se navrhuje, aby ohlašovny převzaly oznámení o uložení zásilky a výzvy s oznámením, to znamená, že nám přibývá, respektive úředníkům přibývá další práce. Já bych chtěl vědět, jestli za tím také půjdou peníze, protože už teď mnoho obcí třetího stupně s tímto bojuje.

A druhý dotaz mám, co se týká občanských průkazů. Je napsáno, že ztráta, zničení, poškození je špatně oceněna stokorunou. Ale pane ministře, chybí tam, jak to chcete řešit. Protože v dalším odstavci je napsáno, že pokud někdo chce titul, tak to bude zpoplatněno 200 korunami, ale v tom prvním není napsáno nic. Tak nevím, jestli se těch 200 korun vztahuje i na to odcizení, že půjdete o 100 procent nahoru. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech