Poslanec Martin Kolovratník: Nyní hlasujeme o ustavení ústavněprávního výboru, počet 19 členů.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech