Předseda PSP Jan Hamáček: Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo, hospodářský výbor jsme ustavili. Dál prosím.***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech