Poslanec Martin Kolovratník: Další velmi důležitý výbor je výbor hospodářský, ten má 25 členů.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech