Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Teď budeme ustavovat výbor pro evropské záležitosti, který je obsazen na počet 19.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech