Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 10, přihlášeno 190, pro 183. I volební výbor jsme ustavili. Dál prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech