Poslanec Martin Kolovratník: Dále hlasujeme o výboru volebním, ten má 15 členů.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech