Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno 190, pro 181, konstatuji, že i organizační výbor jsme ustavili.

Prosím, pane předsedo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech