Poslanec Martin Kolovratník: Další v pořadí je výbor organizační, počet 18 členů. Připomínám, ze zákona jsou členy předseda a místopředsedové Sněmovny.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech