Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 8, přihlášeno 190, pro 183, konstatuji, že jsme ustavili kontrolní výbor.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech