Poslanec Martin Kolovratník: Dále hlasujeme o ustavení kontrolního výboru v počtu 15 členů.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech