Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno 189, pro 179, proti 1, tento návrh byl přijat.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech