Poslanec Martin Kolovratník: Jako druhý bude k hlasování rozpočtový výbor. Mohu vždy doplnit o počet členů, v tomto případě 25.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech