Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 189, pro 181, proti nikdo, konstatuji, že jsme ustavili petiční výbor.

Pane předsedo, prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech