Poslanec Martin Kolovratník: Pokud není problém, souhlasím a navrhuji hlasovat o ustavení petičního výboru.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech