Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, mám zde námitku z pléna, že tyto věci byly rozdány všem poslancům, že jsou dodatečně seznámeni, takže možná bychom se obešli bez čtení seznamu a stačilo by pouze usnesení o ustavení daného výboru.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech