Poslanec Martin Kolovratník: Není problém, i tak to stihneme a věřím, že v rozumném tempu.

Vážení kolegové a kolegyně, nejprve návrhy na ustavení a obsazení petičního výboru. Pokud dovolíte, přečtu jednotlivé poslankyně a poslance v abecedním pořadí bez doplněné informace o členství v politické straně. Snad mohu připomenout to, že jednotlivé výbory byly detailně probrány ve volební komisi všichni vaši kolegové, kteří jsou členy volební komise, si udělali křížovou kontrolu, že je vše v pořádku.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech