Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Stačí takto odpověď panu poslanci? Výborně. Zeptám se, zda je zde ještě někdo přihlášen do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a asi bych poprosil pana předsedu volební komise, aby nás na základě žádosti pana předsedy Kalouska provedl hlasováním, tzn. vždy byste uvedl návrh usnesení a já o něm nechám hlasovat. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech