Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, protože jsem byl u toho a byl to zhruba před rokem a půl můj návrh, abychom se zeptali, jak je to s kontrolami v České republice, tak bych to chtěl jenom trošku zlidštit a trošku uvést příklad, aby nám to bylo jasné. Určitě mi starostové a starostky, kterých je tady požehnaně, potvrdí, že ani pokud jim jedna kontrola vyjde, nejsou, jak se říká, za vodou. Protože najde se tečka nebo čárka za nějakou větou, již to jde na finanční úřad, na ředitelství financí, pak prosíme o posečkání, prosíme o odpuštění. V lepším případě dostaneme jenom výchovnou pokutu.

Já si myslím, že je načase, aby se to změnilo. Myslím si, že starosta by po té jedné kontrole měl mít jistotu, že všechno udělal správně, že peníze z dotačních titulů byly správně použity. To znamená jedno kulaté razítko. Další následné kontroly nechť si mezi sebou vyřídí jednotliví účastníci, to znamená, jestli někam přijde NKÚ, tak ať si zjistí, jestli finanční úřad správně zhodnotil všechny aspekty, a v té chvíli řekl ano, je to správně, anebo ne, vy jste udělali chybu. Ale my v tomto případě všechno svádíme vždycky na starosty nebo i na právní subjekty, které požádají o dotační titul. Z toho důvodu výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj iniciuje právě to, abychom zjistili, jaký je systém, abychom dali oporu a podporu všem, kteří žádají o dotace, v tom smyslu, že je někdo zkontroloval, že někdo řekl ano, nepochybili jste, dal tam kulaté razítko a konec. (Potlesk z lavic ODS.)

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech