Poslanec Martin Kolovratník: My jsme se o tom dnes radili. Informovali jsme se i na organizačním oddělení. Návrh je takový. Došlo k pochybení. Byl tam nominován chybou, na klubu si to kolegové neuvědomili. Pro vás ostatní zrekapituluji. Jedná se o výbor pro životní prostředí, kam pochybením KDU-ČSL nominovala kolegu Tomáše Podivínského, který ze zákona nemůže být členem výboru.

Návrh je takový, a mělo by to být v souladu s jednacím řádem, že dnes budeme o tom výboru hlasovat bez kolegy Podivínského, škrtneme ho, a ta nominace, to dodatečné jméno, proběhne příští sněmovnou, kdy bude zařazen normálně bod Návrh na změnu v orgánech Sněmovny, a bylo by představeno nové jméno, o kterém budeme dodatečně hlasovat. Díky.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech