Předseda PSP Jan Hamáček: Jsem o té věci informován, předpokládám, že pan předseda volební komise navrhne postup.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech