Předseda PSP Jan Hamáček: Tento návrh registruji a zcela jistě mu vyhovím. Zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do rozpravy. Pan poslanec Koníček.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech