Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolím si požádat, aby bylo hlasováno o každém výboru zvlášť.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech