Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu. Zeptám se, zda se - pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím pana předsedu volební komise, aby umožnil vystoupení pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech