Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Přeji teď již dobré pozdní odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Slibuji, že na rozdíl od kolegů z klubu TOP 09 nebudu schůzi zdržovat, ale naopak se pokusím být rychlý a svižný.

Na vaše stoly byl doručen návrh na ustavení všech výborů Poslanecké sněmovny, a já bych rád konstatoval, že volební schůze na své 3. schůzi včera, 3. prosince, projednala veškeré návrhy poslaneckých klubů na členy jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení. Je to usnesení číslo 14, které bylo rozdáno na vaše lavice.

Dovolte mi několik slov k předloženému materiálu. Podle čl. 5 bod 1 volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud Poslanecká sněmovna ustavení některého výboru nepotvrdí, poslanecké kluby podle čl. 5 bodu 7 předloží volební komisi nové návrhy. Říkám to proto, že předložené kandidátky nelze v rámci projednávání tohoto bodu ve Sněmovně jakýmkoli způsobem měnit. Nemůžeme tedy dělat změny u jednotlivých jmen.

Ke kandidátce organizačního výboru ještě podotýkám, že Poslanecká sněmovna přijala dne 27. listopadu usnesení číslo 13, podle kterého má organizační výbor 18 členů, a to včetně předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona.

Nyní navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o kandidátkách u všech výborů a po jejím ukončení pak můžeme hlasovat. Když jsme to probírali na volební komisi, tak buď je možné hlasovat o každém výboru zvlášť, ale mělo by snad být i možné hlasovat pak o všech najednou. To bych asi, pane předsedo, nechal na vašem rozhodnutí a případné konzultaci s plénem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech