Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jestli se v takhle elementární věci nejste schopni dohodnout na klubech a vůbec tímto způsobem se chováte k takto citlivé věci, tak já vám tady sděluji, že si beru jménem klubu TOP 09 hodinovou přestávku na jednání klubu. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech