Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, čas, který byl vyhrazen na poradu poslaneckého klubu TOP 09, uplynul, a já vás tedy prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, a budeme pokračovat.

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

K tomuto bodu vám dnes bylo na lavice rozdáno usnesení volební komise číslo 14 ze dne 3. prosince. Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby tento návrh uvedl. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech